Hjem

 Hvor: 4.etasje i Kjølv Egelands hus, Rom E451

 Antall medlemmer: Ca 400 studenter

 Våre mål: Vi jobber for et bedre studentmiljø for alle elektro og data-studenter på UiS, både faglig og sosialt.

Vi jobber også for at våre studenter skal få et tettere bånd med næringslivet.

 

LED er linjeforeningen for deg som er bachelorstudent innen data og elektrofag. 

@LED_UiS

LED- Linjeforeningen for Elektro og Data

@LED_UiS