Hvem er vi

Linjeforeningen for Elektro og Data (LED) ble stiftet 20. januar 2014. LED er den offisielle linjeforeningen for alle elektro og data studenter ved Universitetet i Stavanger på bachelornivå.
Vi representerer over 400 registrerte medlemmer ved Universitetet i Stavanger, fordelt på våre 3 linjer:
  • Elektro (Y-vei)
  • Elektro (S-vei)
  • Data
Vår ambisjon er å skape et godt studentmiljø og gjøre studentene kjent med mulighetene i arbeidsmarkedet. Vi arrangerer sosiale sammenkomster, bedriftsbesøk og bedriftspresentasjoner, samtidig som vi samarbeider med de andre linjeforeningene på TekNat for å skape godt samhold med de andre ingeniørstudentene.

LED - Styret 2017

Tor-Fredrik Torgersen
Tor-Fredrik TorgersenLeder
Data
Asle BergeNestleder
Data
Johanna Kinstad Bedriftsansvarlig
Data
Odin Bjørnebo
Odin BjørneboØkonomiansvarlig
Data
Silje Rugsveen
Silje RugsveenArrangementsansvarlig
Data
Frøydis JørgensenArrangementsansvarlig
Data
Christine ValknerMarkedsføringsansvarlig
Data
Zaim Imran
Zaim ImranFag- og Oppholdsromansvarlig
Data
Brynjar Steinbakke Funksjonær
Elektro Y-vei