Hvem er vi

Linjeforeningen for Elektro og Data (LED) ble stiftet 20. januar 2014. LED er den offisielle linjeforeningen for alle elektro og data studenter ved Universitetet i Stavanger på bachelornivå.
Vi representerer over 250 registrerte medlemmer ved Universitetet i Stavanger, fordelt på våre 3 linjer:
  • Elektro (Y-vei)
  • Elektro (S-vei)
  • Data
Vår ambisjon er å skape et godt studentmiljø og gjøre studentene kjent med mulighetene i arbeidsmarkedet. Vi arrangerer sosiale sammenkomster, bedriftsbesøk og bedriftspresentasjoner, samtidig som vi samarbeider med de andre linjeforeningene på TekNat for å skape godt samhold med de andre ingeniørstudentene.

LED - Styret 2017

Tarjei Græsdal
Tarjei GræsdalLeder
Data
Siri Mykland
Siri MyklandNestleder
Data
Christine ValknerBedriftsansvarlig
Data
Odin Bjørnebo
Odin BjørneboØkonomiansvarlig
Data
Silje Rugsveen
Silje RugsveenArrangementsansvarlig
Data
Tor-Fredrik Torgersen
Tor-Fredrik TorgersenArrangementsansvarlig
Data
Hanna Risinggård
Hanna RisinggårdMarkedsføringsansvarlig
Data
Zaim Imran
Zaim ImranFag- og Oppholdsromansvarlig
Data
Yngve Snarberg
Yngve SnarbergFunksjonær
Elektro Y-vei